Huisregels

 • Op en rond het terrein van Erve Kots, waar de Naoberdagen worden gehouden bent u verplicht aanwijzingen te volgen van de organisatie en haar medewerkers.
 • De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten van haar deelnemers.
 • U mag de gebieden buiten de paden of aangewezen terrassen niet betreden (betreden op eigen risico).
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en enige vorm van schade aan eigendommen en/of gekochte goederen van de bezoekers.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om jassen en tassen te controleren.
 • Op het terrein worden beelden en geluidsopnames gemaakt. Aanwezigen stemmen in met de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • De toegangskaart of controlestrook dient de hele dag op verzoek van de organisatie getoond te kunnen worden.
 • Het is verboden op en rond het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden en/of interviews/enquêtes af te nemen zonder toestemming van de organisatie.
 • Zonder geldige accreditatie is het verboden om te fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/ of beeldopnamen van de Naoberdagen. De organisatie zal op straffe hiervan de apparatuur in beslagnemen en aanvaardt voor het in bewaring nemen hiervan geen enkele aansprakelijkheid.
 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
 • Het is verboden te roken in de tenten en in de diverse gebouwen horende bij Erve Kots en de museumboerderij.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.